COM TREBALLEM

ELS NOSTRES MÈTODES

LA METODOLOGIA CLIL

Integrem les habilitais lingüístiques amb la finalitat que l’alumne adquireixi autonomia i competència pròpia en tots els àmbits de la comunicació tant en la vessant oral com en l’escrita i lectora.
Creem contextos on l’ús de l’idioma és indispensable mitjançant la metodologia CLIL amb una perspectiva comunicativa i contextualitzada.

 

Adeqüem els nostres programes a totes les edats, nivells i necessitats. Són programes flexibles que ens permeten incorporar activitats que s’adapten a diferents ritmes d’aprenentatges, ja sigui de suport o d’ampliació.

 

Pels més petits i adolescents elaborem un informe cada trimestre amb el progrés de cada alumne i concertem entrevistes. També seguim un control de l’assistència i de la feina que donem per fer a casa.

VOLS SABER MÉS DE NOSALTRES?

QUÈ ÉS CLIL?

Un mètode d’aprenentatge on la llengua estrangera s’aprèn mitjançant l’estudi de continguts que no són merament lingüístics. Així doncs la llengua esdevé una eina per adquirir altres coneixements i competències. D’aquesta manera es potencien simultàniament no només processos lingüístics sinó també cognitius.

PER QUÈ CLIL?

Ja fa 20 anys que vam descobrir aquesta metodologia, i des d’aleshores ha format part de la nostra manera d’ensenyar l’anglès. L’aprenentatge funciona perquè la llengua esdevé una eina comunicativa amb una funcionalitat, per tant l’anglès s’utilitza d’una forma gairebé natural.

COM HO APLIQUEM?

Per una banda, als materials que utilitzem a les nostres classes hi incloem unitats temàtiques i curriculars de contingut divers: científic, tecnològic, social, etc. Per una altra banda, durant el curs organitzem un projecte transversal de temàtica actual (ja sigui d’àmbit científic, artístic, literari, social, etc.), on hi participen tots els grups del centre. Creem activitats interdisciplinàries i fem que les classes que tenim al centre interactuïn entre elles amb uns objectius establerts i motivadors.

També organitzem activitats fora de les aules i l’anglès esdevé l’eina de comunicació. Són les nostres activitats Hands-on Clil o The Shed.

LA NOSTRA ESCOLA

Oferim cursos anuals d’anglès general i d’anglès especialitzat per a totes les edats en un ambient motivador i un servei personalitzat segons les necessitats de cada alumne